logo
Join our list
Enter your emailaddress below to subscribe to the mailing list
Support our publishing programm
Shopping cart
Your shopping cart is now empty
 Paypal logo

Jedini put do jhāne - cover
Ajahn Nyanamoli Thero

Jedini put do jhāne

Meditacija prema ranim Suttama

isbn: 9789460900792
128 p.
€ 0,00

e-book

€ 0,00

Ova je knjiga praktičan vodič kako vrlina i obuzdavanje čula uz pomoć „istovremene pažnje” rezultiraju onim što Buda opisuje kao jhāna meditaciju ili kao iskustvo oslobođeno bilo kojeg ometajućeg stanja. Rane sutte eksplicitno ponavljaju da je jedini način ovakvog pročišćenja kroz kroćenje uma njegovim odvajanjem od štetnih postupaka i namera. Ovo je poznato kao Postepeni trening: pridržavanje pravila vrline, obuzdavanje čula, stražarenje na vratima čula, umerenost u jelu, budnost, svesnost i obazrivost, osamljenost, prevazilaženje pet prepreka (požuda, averzija, lenjost, nemir, sumnja) i življenje u jhāni. Autor detaljno objašnjava kako se Postepeni trening razlikuje od onoga što se uobičajeno smatra meditacijom i kako savremene tehnike meditacije koje se vrte oko „fokusa”, „koncentracije” i „posmatranja senzacija” potpuno promašuju cilj. Nude se detaljne instrukcije kako praktikovati khanti – ispravnu „izdržljivost” stvari na mentalnom nivou nakon uspostavljanja načina života zasnovanog na pravilima vrline i čulnom obuzdavanju – i kako saseći korene požude i averzije prema bilo kakvoj neprijatnosti i pritisku koje prave čulne želje i to bez neophodnosti da im se prepustimo ili sebi odvučemo pažnju.